< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Valsts svētku pasākums novadā (fotogalerija)

Valsts svētku pasākums novadā (fotogalerija)

2019-11-18, 20.01

18. novembrī Piltenē notika valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums. Kultūras namā Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks pasniedza 13 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus – Goda, Atzinības un Pateicības rakstus. Šajā dienā sveica arī 16 sportistus un trenerus, kuri sasnieguši labus rezultātus, tādējādi daudzinot novada vārdu citviet Latvijā. Skanēja Sigitas Jevgļevskas koncerts.

Apbalvojums “Ventspils novada Goda raksts”

Ventspils novada kultūras nodaļas vadītājai ZANEI PAMŠEI
“Par augstu profesionalitāti, inovatīvu, kvalitatīvu un atbildīgu darbu Ventspils novada kultūras telpā.”

SIA “MIESNIEKS”
“Par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā, veicot uzņēmējdarbību.”

Jātnieku skolas sporta kluba “Demora” dibinātājai GELINTAI APSEI
“Par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā un atpazīstamības veicināšanā.”

Apbalvojums “Ventspils novada pašvaldības Atzinības raksts”

Vārves pagasta zemnieku saimniecībai “ZEMGAĻI”
“Par ieguldījumu Vārves pagasta un Ventspils novada attīstībā, novada popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā.”

Užavas pamatskolas direktorei GUNTRAI MAGONĪTEI
“Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa dažādošanā un attīstībā.”

Ventspils novada Bāriņtiesas loceklei INGRĪDAI JANSONEI
“Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu bāriņtiesā.”

Jūrkalnes zemnieku saimniecības “Bērziņi” īpašniekiem INGAI un JURIM LASTOVSKIEM
“Par aktīvu darbību Jūrkalnes un Ventspils novada tēla popularizēšanā un aktīvu iekļaušanos pagasta kultūrvides veidošanā.”

Zlēku kultūras nama vadītājai KRISTĪNEI KAULIŅAI
“Par iesaistīšanos pagasta kultūras dzīves spilgtākajos notikumos novada, valsts un starptautiskā mērogā, par ieguldījumu Zlēku amatierteātra radošajā izaugsmē un sasniegumiem režisores darbā.”

Apbalvojums “Ventspils novada pašvaldības Pateicības raksts”

Zūru pamatskolas pavārei MUDĪTEI BRŪNAI
“Par pašaizliedzīgu un izcili veikto darbu un nesavtīgu atbalsta sniegšanu sabiedrībai.”

Zlēku pagasta pārvaldes grāmatvedei IVETAI KAĢEI
“Par atbildīgu pieeju darbam, sabiedrisko aktivitāti, pozitīvisma paraugu jaunajai paaudzei.”

Vārves pagasta iedzīvotājai LĪGAI KALNMALEI
“Par godprātīgu, pašaizliedzīgu un apzinīgu attieksmi pret uzticēto darbu, veicinot pagasta un novada pozitīva tēla veidošanu.”

Ugāles amatierteātra “Ugāles drāma” vadītājai IVETAI PETEI
“Par būtisku ieguldījumu amatiermākslas izaugsmes veicināšanā un pagasta tēla popularizēšanā.”

Ances pasta nodaļas vadītājai SIGITAI RŪMNIECEI
“Par ieguldījumu pagasta vizuālā tēla uzlabošanā un patriotisma izpausmē.”

Atzinības rakstus par sasniegumiem sportā saņēma:
Treneris KASPARS GULBIS – par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā.
Treneris DAINIS LODIŅŠ – par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā.
Treneris ARNO KIRŠTEINS – par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātiem vieglatlētikā.
Treneris AIVARS ČAKLIS – par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātam vieglatlētikā.
Sportiste ANNA GULBE – par iegūto 1. vietu un 2. vietu Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem lodes grūšanā un vesera mešanā, par 1. vietu Latvijas Republikas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā sievietēm.
Sportists JĒKABS PRIEKULIS – par iegūto 3. vietu lodes grūšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U18 grupā un 3. vietu Latvijas Jaunatnes olimpiādē lodes grūšanā.
Sportists ROBERTS MAŽRIMS – par iegūto 1. vietu augstlēkšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U18 grupā un par izcīnīto 2. vietu augstlēkšanā Latvijas Jaunatnes olimpiādē.
Sportists GABRIELS TOMS KVECKO – par iegūto 2. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā.
Sportists ŅIKITA AGAPOVS – par iegūto 3. vietu Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā augstlēkšanā U20 grupā.
Sportists KLĀVS BOGDANOVS – par iegūto 2. vietu šķēpa mešanā un 3. vietu 4×100 m stafetē Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā.
Sportists KASPARS PLOTNIEKS – par iegūto 2. vietu trīssolī un 3. vietu 4×100 m stafetē Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā.
Sportists RALFS REINIS KVECKO – par iegūto 3. vietu 4×100 m stafetē Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā.
Sportists KRISTAPS MIHELSONS – par iegūto 3. vietu 4×100 m stafetē Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā.
Sportists MĀRIS ANSBERGS – par iegūto 3. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā un 3. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Jaunatnes olimpiādē U16 grupā.
Sportiste KARĪNA BERNĀNE – par iegūto 2. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā.
Sportiste PĀRSLA BOGDANOVA – par iegūto 3. vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā.
Sirsnīgi sveicam, priecājamies par jūsu izaugsmi un novadam veltīto devumu.

 

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm