< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Atjauno baznīcas īpašumu Jūrkalnē

Projektā “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (vienošanās Nr. Nr.5.5.1.0/17/I/003) Jūrkalnes Romas katoļu draudze ir viens no četriem partneriem (Ventspils Muzejs, Ventspils novada pašvaldība, Dundagas novada pašvaldība), kurš organizē būvdarbus objektā “Jūrkalnes Romas katoļu draudzes baznīcas ēkas atjaunošana un teritorijas vārtiņu nomaiņa īpašumā ”Straumes”, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”, lai atjaunotu baznīcas ēkas fasādes daļu, veiktu fasādes izgaismošanu, vasaras durvju montāžu, ierīkotu videonovērošanu, elektronisku apmeklētāju uzskaiti un ierīkotu informatīvu stendu par baznīcas vēsturi un suitu kultūrtelpu.
Būvdarbus veic A/S “BŪVMEISTARS”, būvuzraudzību SIA “BŪVIECERE”.
Darbus plānots pabeigt septembra nogalē, lai oktobrī objektu nodotu ekspluatācijā.
Kopējās izmaksas: 37 887,33 eiro, t.sk. ERAF finansējums 28 660,20 eiro, privātais finansējums 9 227,13 eiro.