< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

LAD apstiprināti divi pašvaldības projektu pieteikumi

Lauku atbalsta dienestā apstiprināti divi Ventspils novada pašvaldības sagatavotie projektu pieteikumi. Pirmais no tiem ir “Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” (Nr. 21-08-FL04-F043.0205-000001).

Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, dabas mantojuma saglabāšanas nodrošināšana, kā arī tūrisma nozares aktivizēšana, radot labvēlīgus apstākļus apmeklētāju skaita pieaugumam pie Centra pludmales Jūrkalnes pagastā un dabas un atpūtas parka “Ugunspļava”, kas ir Jūrkalnes pagasta populārākās tūristu apmeklējuma vietas un prioritāri attīstāmās teritorijas tūrisma nozares veicināšanai, veicot piebraucamā ceļa J-31 “Centra pludmale” (160 m) ar auto stāvlaukuma izbūvi un ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi, stacionāru tualešu izbūvi dabas un atpūtas parkā “Ugunspļava”, kā arī meteostacijas un videonovērošanas punkta uzstādīšanu Jūrkalnes pagastā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 248 545,53 eiro, publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda – 223 690,98 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 24 854,55 eiro.

Otrs Lauku atbalsta dienestā apstiprinātais projekts ir “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā” (Nr.21-08-FL04-F043.0205-000002). Tā mērķis ir Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības un pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī tūrisma nozares aktivizēšana, radot labvēlīgus apstākļus apmeklētāju skaita pieaugumam pie Užavas upes ietekas Baltijas jūrā, kas ir Užavas pagasta populārākā tūristu apmeklējuma vieta, veicot pašvaldības autoceļa Uz–28 “Lejiņas–pludmale” no 2.32 līdz 3.20 km un pašvaldības autoceļa Uz–35 “Lībciems–Vārnas– pludmale” no 0.00 līdz 0.41 km brauktuves pārbūvi Užavas pagastā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 141 125,02 eiro, publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda 127 012,52 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 14 112,50 eiro.