< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par pieteikšanos pašpatēriņa zvejas rīkiem 2020. gadam

Ventspils novada pašvaldība aicina pieteikties 2020. gada rūpnieciskās zvejas tiesību nomai – nepieciešamajam zvejas rīku skaitam zvejošanai iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 30. novembrim, lai pašvaldība savlaicīgi varētu pieņemt lēmumu par zvejas tiesību piešķiršanu 2020. gadam.
Iesnieguma veidlapas varat saņemt:
1. Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ventspilī, Skolas ielā 4 (1. stāvā);
2. Pie Ivitas Meinardes Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (2. stāvā) 4. kabinetā, tālr. uzziņām 22029846;
3. Pagastu pārvaldēs.

Veidlapa ievietota arī Ventspils novada pašvaldības māja lapā: www.ventspilsnd.lv sadaļā Pakalpojumi>> Uzņēmējdarbība.